Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

 

 1.    Generelt.

1.1.  Disse salgs- og leveringsvilkårene gjelder for salg av varer fra Intility AS («Intility») til våre kunder, enten gjennom Intilitys nettbutikk («Intility Webshop») eller andre kanalerDen underliggende avtalen om drift av IT-tjenester og -plattform mellom Intility og kunden («Driftsavtalen») utfyller disse vilkårene så langt det passer, og har forrang ved motstrid.  

1.2.  Disse salgs- og leveringsvilkårene oppdateres fortløpende


2.    Ordre, Priser og gebyrer

2.1.   Alle pristilbud utstedt av Intility gjelder i 1dager dersom ikke annet er angitt i pristilbudet.  

2.2.   Gjeldende listepriser finnes i Intility Webshop. Ved kjøp gjennom andre kanaler i Intility, oppgis pris i pristilbudetAlle priser er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. Eventuelle spesialpriser eller rabatter avtales skriftlig mellom Intility og kunden.  

2.3.   Intility tar et generelt forbehold om prisendringer fra leverandører. Forbeholdet omfatter også prisendringer som følge av valutaendringer.

2.4.  Fraktkostnad varierer ut fra vekt på varen, antall kolli, leveringsadresse og hvilken fraktmåte du ønsker. Endelig fraktkostnad beregnes etter at varen(e) er levert. For ekspressleveranser må kunden betale et ekspressgebyr. Generelt er det minimumspris på 150 kr frakt, der frakten generelt vil være 150 kr per underleverandør som Intility henter varer fra. Intility tilstreber å holde total fraktpris til et minimum, med tanke på antall involverte distributører.

2.5.  Ved bestilling av PCer som skal benyttes på Intilitys IT-plattform, tilkommer det særskilte installasjonskostnader knyttet til domeneinnmelding og installasjon av operativsystem og programvare. Dette er nærmere beskrevet i Driftsavtalen mellom Intility og kunden 

2.6.  Det tilkommer ingen tilleggsgebyrer med mindre annet er direkte avtalt mellom Intility og kunden  


  3.    Om produktene

3.1.   Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er produktbildene kun for å gi et generelt inntrykk. Selve varen er derfor ikke nødvendigvis helt lik som bildetDersom det er forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Vi tar forbehold om trykkfeil. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. 


4.    Betaling

4.1.   Intility fakturerer som standard to ganger per måned. Med mindre annet er avtalt betalingsfristen 15 dager fra fakturadato.  


5.    Salgspant - Eiendomsrett

5.1.   Intility forbeholder seg retten til salgspant i produkter som ikke er beregnet for videresalg, jf. pantelovens § 3-14 flg.  6.    Ekspedering av ordre og levering

6.1.   Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig i Intility Webshop behandles omgående i normal arbeidstid. Når vi har mottatt din bestilling, vil våre medarbeidere gjennomgå den og effektuere bestillingen. 

6.2.   Normal frakttid er én til fire virkedager avhengig av distributør og leveringsadresse. Dersom varen skal innom Intility for oppsett eller installasjon jf. punkt 2.5, vil tiden dette tar komme i tillegg.   

6.3.   Ved forsinkelser vil Intility varsle om dette så fort vi blir kjent med forsinkelsen. Dersom mulig vil vi samtidig med varslet gi deg informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Dersom produktet er utsolgt fra oss eller leverandør, vil vi gi råd og veiledning om alternative produkter.

6.4.   Dersom det oppstår forsinkelser eller andre forhold gjør at varene ikke kan leveres samlet, vil ordren splittes og leveres fortløpendeFraktkostnader faktureres i slike tilfeller for hver forsendelse. Dersom kunden ikke ønsker slik fortløpende levering, må dette spesifiseres i bestillingen.  

6.5.   Vi sender normalt våre leveranser med budbil Oslo og annen egnet transportør utenfor Oslo, med mindre annet er avtalt. Intility vil forsøke å innfri alle angitte leveringsspesifikasjoner. Dersom dette i et konkret tilfelle ikke er mulig, vil den aktuelle kunden få beskjed før bestillingen effektueres.

6.6.   Levering anses som skjedd når varen blir overgitt til transportør. Risikoen for skade går over på kunden på dette tidspunktet.  


7.    Særskilt om ekspedering av ordre til utlandet

7.1.  Alle varer må innom norsk tollområde før de kan sendes videre til kunde på utenlandslokasjon. Dette kan føre til økt leveringstid og økte fraktkostnader.  


8.    Lagerstatus i Intility Webshop

8.1.  Lagerstatus på produkter oppdateres automatisk i Intility Webshop én gang pr. døgn. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet i Intility Webshop, hvor det også opplyses når den er ventet på lager. Avvik i lagerstatus kan derfor forekomme. Ta gjerne kontakt dersom ønsket vare har lav lagerstatus eller står som «ikke på lager», slik at vi kan undersøke hva som er reell lagerstatus.  

9.    Avbestilling

9.1.   Avbestillinger må skje snarest ved å varsle i gjeldende sak (enten via Intility portal eller e-post), per telefon 24 10 33 07 eller per e-post til bestilling@intility.no. Dersom kunden avbestiller etter at varen er sendt fra lager eller distributør, vil avbestillingen håndteres som en retur (se punkt 10).  


  10.    Retur

10.1.   Intility gir ingen generell returrett for varer. Bestillingsvarer og såkalte "Built to Order"-varer har ingen returmuligheter.  

10.2.   Retur av varer godtas dersom Intility har levert feil vare eller det påvises at informasjon oppgitt om varen er feil. Søknad om retur av varer gjøres direkte i Intility Webshop. Søknad om retur må legges inn snarest mulig, og senest innen 10 dager etter mottak av varen(e). For at retur skal godkjennes, må varen være i uåpnet emballasje/forsegling.   

10.3.   Dersom kunden ønsker å returnere varen av andre grunner enn nevnt i punkt 10.2, er det distributøren som avgjør om retur godtas.

10.4.   Ved retur av vare(r) etter punkt 10.3 må returgebyr påregnes. Dette varierer mellom 10-25 % av varens verdi, eller et minimumsbeløp, avhengig av leverandørens returbetingelser. Kunden må også dekke fraktkostnader ved returnering. 


11.    Reklamasjon og garanti – skade på vare/emballasje

11.1.   Varer som er defekte ved ankomst skal varsles Intility snarest og senest innen 10 dager fra mottak. Varsling gjøres direkte i Intility Webshop. Skader på vare og/eller emballasje bør dokumenteres med bilder, som oversendes til Intility på forespørsel.  

11.2.  Det er produsentens garantier som er gjeldende. Garantivilkårene varierer fra produsent til produsent og er spesifisert under produktinformasjonen. Kostnader ved retur av defekte varer under garanti, må dekkes av kunde. Standardbetingelser for utstyr medfølger ofte sammen med utstyret eller ved henvisning til produsentens offentlig tilgjengelige standardbetingelser, men de kan også fremkomme på annen måte. Ta kontakt dersom du er i tvil om garantitiden eller vilkårene for et produkt du har kjøpt gjennom Intility.

11.3.  Garantitiden regnes fra opprinnelig innkjøpsdatoI garantitiden gjelder garantien for varer som, tross normal anvendelse/montering, skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil vil varen repareres eller byttes av produsent eller av produsentens servicepartner.  

11.4. Intility gir ingen selvstendig garanti på produktene, men forbeholder seg retten til å gjøre feilsøking på returnert utstyrEventuell feilsøking vil ikke påvirke produsentens garanti for produktet
 
11.5.   Produsentenes garanti dekker normalt ikke:
·         Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
·         Kostnader for montering/demontering av defekt vare. 
·         Kostnader for reparasjon ved et annet verksted enn godkjent av produsent.
·         Reisekostnader og eventuelle fraktkostnader.
·         Eventuell følgeskader forårsaket av den defekte varen.
·         Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, mobildeksler m.m.
·         Tap i næringsvirksomhet som direkte følge av en defekt vare. 

11.6. Intility besørger ikke erstatningsprodukter under behandlingen av garantisaker.   12. Erstatningsansvar og produktansvar

12.1. Intility fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder likevel ikke i de tilfeller hvor Intility forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produktet. 

12.2. Intility er heller ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunden eller tredjeparter.  

12.3. Hvis produkter kjøpt gjennom Intility volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente, er Intility erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke. 


13. Force majeure

13.1. Dersom gjennomføring av kjøpsavtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure for en av partene eller dennes underleverandør, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. 

13.2. Hver av partene kan imidlertid si opp kjøpsavtalen med én (1) måneds skriftlig varsel dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for parten å opprettholde kjøpsavtalen. 


14. Personvern og informasjonssikkerhet

14.1. Intility arbeider kontinuerlig med internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre personvernet til våre kunder. Arbeidet er forankret gjennom bruk av anerkjente rammeverk for IT-styring og kontroll. Du kan lese mer om vårt arbeid med personvern og informasjonssikkerhetsarbeid i Intility Trust Center Les mer om hvordan Intility behandler personopplysninger i vår personvernerklæring

14.2.  Ved kjøp av enheter fra Samsung gjelder følgende: Samsung Electronics Nordic AB (Torshamnsgatan 27, PO Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, “Samsung”) vil behandle de personopplysningene som samles inn i forbindelse med at vi hjelper deg med din forespørsel til kundeservice. For å lese mer om Samsungs retningslinjer for personvern og om dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem, vennligst se Samsungs personvernerklæring for kundeservice på: http://www.samsung.com/no/support/privacy/


15. Lovvalg og tvister

15.1. Disse salgs- og leveringsvilkårene er underlagt norsk rett. Tvister mellom kunden og Intility skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. 


  16.Kontaktinformasjon

16.1  Ved spørsmål til disse salgsvilkårene eller andre henvendelser, kontakt Intility på bestilling@intility.no  eller telefon 24 10 33 07. 

     

                                                                                    ***


                                                                           Sist oppdatert 27. mai 2020