Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden / Salgs- og leveringsvilkår

    1.    Generelt

1.1.   Disse salgs- og leveringsvilkårene gjelder for alt salg av varer fra Intility til kunder av Intilitys AS, enten gjennom Intilitys nettbutikk webshop.intility.no («Intility Webshop») eller i andre kanaler. Driftsavtalen mellom Intility og kunden utfyller disse vilkårene så langt det passer, og har forrang ved motstrid. Disse salgsbetingelsene oppdateres fortløpende. 

2.    Priser og gebyrer

2.1.   Gjeldende listepriser finnes i Intility Webshop. Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. Intility tar et generelt forbehold om prisendringer fra leverandører. Forbeholdet inkluderer prisendringer som konsekvens av valutaendringer. Eventuelle spesialpriser eller rabatter avtales skriftlig. 

2.2.   Intility samarbeider med flere distributører for å sikre et omfattende og stabilt HW-sortiment. I ordre hvor varer må kjøpes fra flere distributører pga produkttilgjengelighet, så vil det tilkomme minstefrakt på 150,- per distributør. Fraktkostnaden vil videre variere ut fra vekt på varen(e), antall kolli, leveringsadresse og fraktmåte. Ved ekspressleveranser vil det tilkomme et ekspressgebyr. Intility tilstreber å minimere antall distributører som må benyttes for hver ordre. 

2.3.   Det tilkommer ingen tilleggsgebyrer med mindre annet er avtalt. 

2.4.   Bestilling av PC som skal benyttes på IT-plattformen til Intility må domeneinnmeldes og krever installasjon av operativsystem og programvare (basis- og forretningsapplikasjoner) i henhold til Driftsavtalen mellom Intility og kunde. Installasjonskostnaden belastes kunden i henhold til særskilt avtale. 

3.    Betaling

3.1.   Intility fakturerer som standard to ganger per måned, med betalingsfrist 15 dager fra fakturadato med mindre annet er avtalt. 

4.    Salgspant - Eiendomsrett

4.1.   Intility forbeholder seg retten til salgspant i produkter som ikke er beregnet for videresalg, jf. pantelovens § 3-14 flg. 

5.    Ekspedering av ordre og levering

5.1.   Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig i Intility Webshop behandles omgående i normal arbeidstid. Når vi har mottatt din bestilling, vil våre medarbeidere gjennomgå den og effektuere bestillingen. 

5.2.   Normal frakttid er én til fire virkedager avhengig av leverandør og leveringsadresse. Dersom varen skal innom Intility for oppsett eller installasjon jf. punkt 2, vil tiden for dette komme i tillegg til normal frakttid. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Intility varsle deg om dette så fort vi blir kjent med forsinkelsen. Dersom mulig vil vi samtidig med varslet gi deg informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Dersom produktet er utsolgt fra oss eller leverandør vil vi gi råd og veiledning om alternative produkter. 

5.3.   Med mindre det spesifiseres at det ønskes samlet leveranse ved bestilling, vil ordren i de tilfeller det foreligger forsinkelser eller andre forhold som gjør at varene ikke kan leveres samlet, splittes og leveres fortløpende. Portokostnaden vil følge hver forsendelse. 

5.4.   Vi sender normalt våre leveranser med budbil innen Oslo og annen egnet transportør utenfor Oslo, med mindre annet er avtalt. Ved bestilling vil vi, så langt det lar seg gjøre, forsøke å innfri de angitte leveringsspesifikasjonen for den aktuelle bestillingen. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil du få beskjed om dette før bestillingen effektueres. 

5.5.   Risikoen for skade går over på kunden når varen blir overgitt til transportør. Dette anses som levering. 

6.    Særskilt om ekspedering av ordre til utlandet

6.1.   Alle varer må innom norsk tollområde før de kan sendes videre til kunde på utenlandslokasjon. Dette kan føre til økt leveringstid og økte fraktkostnader. 

7.    Lagerstatus

7.1.   Lagerstatus på produkter oppdateres automatisk i Intility Webshop én gang pr. døgn. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet i Intility Webshop, hvor det også opplyses når den er ventet på lager. Avvik i lagerstatus kan derfor forekomme. Ta gjerne kontakt dersom ønsket vare har lav lagerstatus eller står som «ikke på lager», slik at vi kan undersøke hva som er reell lagerstatus. 

8.    Avbestilling og retur

8.1.   Avbestillinger må skje via telefon til Intility, 24 10 33 07 eller per e-post til bestilling@initlity.no. 

8.2.   Vær oppmerksom på at returgebyr kan tilkomme dersom distributør allerede har sendt varene. Returgebyret varierer mellom 10 og 25 % av varens verdi avhengig av distributørens returbetingelser. Fraktkostnader ved returnering vil også belastes kunden. 

8.3.   For å øke sjansen for at distributøren godtar retur av varen, må emballasjen/forseglingen være intakt slik at varene kan omsettes på nytt. Bestillingsvarer og såkalte "Built to Order"-varer har ingen returmuligheter. 

9.    Reklamasjon og garanti – skade på vare/emballasje

9.1.   Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten og om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom varen eller emballasjen er skadet bør dette dokumenteres med bilder. Dersom du oppdager at det er uoverensstemmelser mellom ordre og/eller ordrebekreftelse og/eller at varen har feil eller mangler må du gi beskjed/reklamere om dette så snart som mulig og uten ugrunnet opphold. Reklamasjonen skal gjøres skriftlig og sendes til Intility-bestilling@intility.no. 

9.2.   Det er til enhver tid produsentens garantier som er gjeldende. Garantivilkårene vil variere fra produsent til produsent. Disse er spesifisert enten under produktinformasjonen, medfølgende informasjon eller på produsents hjemmeside. Ta kontakt dersom du er i tvil om garantitiden eller vilkårene for et produkt du har kjøpt gjennom Intility. 

9.3.   Ved material- eller produksjonsfeil, repareres eller byttes varen av produsent eller produsentens servicepartner. Intility gir ingen selvstendig garanti på produktene, men forbeholder seg retten til å gjøre feilsøking på returnert utstyr. Dette vil ikke påvirke produsentens garanti for produktet. 

9.4.   Produsentenes garanti dekker normalt ikke:

·         Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.

·         Kostnader for feilaktig montering/demontering av vare.

·         Kostnader for reparasjon ved et annet verksted enn godkjent av produsent.

·         Reisekostnader og eventuelle fraktkostnader.

·         Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.

·         Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m.

·         Tap i næringsvirksomhet som direkte følge av en defekt vare.

         ·         Vi gjør oppmerksom på at Intility ikke vil besørge erstatningsprodukter under behandlingen av garantisaker.

 

10. Erstatningsansvar og produktansvar

10.1. Intility fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder likevel ikke i de tilfeller hvor Intility forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produktet. 

10.2. Intility er heller ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunden eller tredjeparter. 

10.3. Hvis produkter kjøpt i Intility Webshop volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Intility erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.  

11. Force majeure

11.1.Dersom gjennomføring av kjøpsavtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure for partene eller partenes underleverandør, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. 

11.2.Hver av partene kan imidlertid si opp kjøpsavtalen med en (1) måneds skriftlig varsel dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for parten å opprettholde kjøpsavtalen. 

12. Personvern og informasjonssikkerhet

12.1. Intility arbeider kontinuerlig med internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre personvernet til våre kunder. Arbeidet er forankret gjennom bruk av anerkjente rammeverk for IT-styring og kontroll. Du kan lese mer om vårt arbeid med personvern og informasjonssikkerhetsarbeid i Intility Trust Center. Les mer om hvordan Intility behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.
 

12.2.  Ved kjøp av enheter fra Samsung gjelder følgende: Samsung Electronics Nordic AB (Torshamnsgatan 27, PO Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, “Samsung”) vil behandle de personopplysningene som samles inn i forbindelse med at vi hjelper deg med din forespørsel til kundeservice. For å lese mer om Samsungs retningslinjer for personvern og om dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem, vennligst se Samsungs personvernerklæring for kundeservice på: http://www.samsung.com/no/support/privacy/

13. Lovvalg og tvister

13.1. Disse salgs- og leveringsvilkårene er underlagt norsk rett. Tvister mellom kunden og Intility skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 

***
Sist oppdatert 23. april 2019