Om Intility Vilkår

Leasing

Forsiden Leasing
Intility har et partnerskap med Nordea Finance Equipment AS (tidligere SG finans) for leasing. Dersom en bedrift har et eksisterende kundeforhold med en annen leasingpartner kan Intility kontaktes for dialog.

Nordea Finance tilbyr to løsninger for finansiering: vanlig leasingavtale og rammeavtale.

Vanlig leasingavtale

  • Egnet for både små og store leieavtaler der utstyret bestilles opp og sendes til ønsket lokasjon.
  • Passer for utstyrskost fra 15.000 kr og opp til et par millioner kr.
     

Rammeavtale

  • Egnet for bedrifter som ønsker utstyr etter avtale med leverandør (minimum netto 300.000 kr) der bestilling av utstyr skal skje over tid med løpende faktureringer fra Intility.
  • Utstyr kan legges til rammeavtalen i inntil 12 måneder før den må fornyes.
  • I etterkant av opprettelse av avtale, får din bedrift et rammeavtalenummer som Intility bruker når vi sender faktura til Nordea Finance Equipment AS. Rammeavtalen godkjennes ved signering slik at det ikke vil være nødvendig med egne godkjennelser for kjøp av varer på avtalen fortløpende. Det er mulig å velge samlefakturering av leieavtaler, få e-faktura på avtalene dere har i dag eller på nye avtaler og velge faktureringshyppighet ved oppstart.

Hva kan leases? 

  • I utgangspunktet kan alt leases: pc-er, nettbrett, mobiltelefoner, div utstyr, software etc.
  
 

Hvordan lease?
For å starte en leasingavtale må Intility få beskjed om hvilket utstyr som skal leases. Intility vil videre gi et tilbud på finansiering, med forbehold om godkjent kredittvurdering hos finansieringspartner. Etter godkjent avtale bestilles utstyr som normalt i webshopen, men med kommentar om at produktene skal på leasingavtalen. Intility vil da fakturere Nordea Finance Equipment AS, som videre fakturerer dere i henhold til avtale.

Hva skjer ved endt leasingavtale? 

Vanlig leasingavtale kan løpe i opptil 2-5 år avhengig av produktet, mens rammeavtaler har en begrensning på 12 måneder.
 
Vanlig Leasingavtale: 
Ved endt leasingperiode vil det mottas et utkjøpstilbud fra 
Nordea Finance Equipment AS.  

Rammeavtale:
Etter 12 måneder kan man enten velge å avslutte eller fornye rammeavtalen.


Kontakt oss
For ytterligere spørsmål, kontakt Intility i Webshop-chat, mail til bestilling@intility.no eller telefon 24 10 33 07.


Merk: beskrivelsen her er ment som informasjonsveiledning. Kontraktsforhold reguleres i egen avtale mellom leasingselskapet og selskapet som leaser utstyret.